Projekt

Björnbron i Västerås
Pågående

Björnöbron Västerås

Projektet avser byggnation av ny bro med anslutningsvägar över Hässlösundet från fastlandet till Björnö. Rivning av befintlig bro samt 2 st pontonbryggor, 2 st dagvattendammar,

Läs mer »
Bild från Lustån
Pågående

Lustån

På uppdrag av NRC bygger vi en ny mötesplats, Lustån i Dalarnas län. Arbetet innefattar anläggande av 1200 meter nytt mötesspår och kringliggande markarbeten.

Läs mer »
Danderyds Sjukhus
Pågående

Danderyds Sjukhus

Objektet avser markarbeten inför en ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus. Losshållning, VA-nät och spontning är några av momenten som utförs.

Läs mer »
Engholmsbron
Pågående

Engholmsbron Karlstad

Befintlig bro byggdes 1947 och påvisar skador som påverkar den långsiktiga bärigheten på bron. Anläggandet av ny bro innebär dels utrivning av befintlig bro och

Läs mer »
Pågående

Söderhamnsporten Etapp 1

Utförande av en cirkulationsplats till befintlig genomslagsgatasamt två lokalgator med en GC-väg. Arbetet innefattar även åtgärder i mark fördagvattenhantering och justering av befintlig samt ny

Läs mer »
Lissbrändan
Pågående

Stora Lissbrändan

Entreprenadarbeten för nybyggnad av infrastruktur för nytt bostadsområde Stora Lissbrändan i Rättvik. Arbetena består huvudsakligen av VA, gator, GC-vägar, fjärrvärme, bredband, el, belysning och asfalt.

Läs mer »
Inga fler projekt att visa