Råtorp-Färjestad GC-bro

Projektfakta

Slutkund: Karlstad Kommun

Projekttid: 2021-12 till 2023-03

Entreprenadform: Generalentreprenad

Omfattning: Utförande av ny gång- och cykelbro över Klarälven.

Projektbeskrivning:

Objektet avser byggnation av ny gång- och cykelbro över Klarälven. Bron kommer att ha en längd om cirka 290 m.

Status:

Se fler
eller