Avslutade Projekt

Bron över Testeboån
Avslutat

Bro över Testeboån

Renovering och förstärkning av järnvägsbro överTesteboån i Gävle. Rivning av spår och gångbryggor, ommålning av bron, byte av lagerbultar, omfogning och justering av brostöd, montering

Läs mer »
Avslutat

Tunadalsspåret Sundsvall

Förstärkningsåtgärder för nytt dubbelspår i Sundsvall tillhörande Tunadalsspåret. Projektomfattning: Bankpålning med träpålar ca 1250st samt spont med hammarband för nytt brostöd.

Läs mer »
Inga fler projekt att visa