Avslutade Projekt

Avslutat

Rörbroar Gävle

Objektet avser utbyte av två rörbroar, Axmar bruk bro och Hagsta bro inomGävleborgs län, längs väg 583 med avropad option på Maråker bro.

Läs mer »
Bron över Testeboån
Avslutat

Bro över Testeboån

Renovering och förstärkning av järnvägsbro överTesteboån i Gävle. Rivning av spår och gångbryggor, ommålning av bron, byte av lagerbultar, omfogning och justering av brostöd, montering

Läs mer »
Lissbrändan
Avslutat

Stora Lissbrändan

Entreprenadarbeten för nybyggnad av infrastruktur för nytt bostadsområde Stora Lissbrändan i Rättvik. Arbetena består huvudsakligen av VA, gator, GC-vägar, fjärrvärme, bredband, el, belysning och asfalt.

Läs mer »
Avslutat

Söderhamnsporten Etapp 1

Utförande av en cirkulationsplats till befintlig genomslagsgatasamt två lokalgator med en GC-väg. Arbetet innefattar även åtgärder i mark fördagvattenhantering och justering av befintlig samt ny

Läs mer »
Avslutat

Tunadalsspåret Sundsvall

Förstärkningsåtgärder för nytt dubbelspår i Sundsvall tillhörande Tunadalsspåret. Projektomfattning: Bankpålning med träpålar ca 1250st samt spont med hammarband för nytt brostöd.

Läs mer »
Inga fler projekt att visa