Byggnation av ställverkshus i Sickla

Projektfakta

Slutkund: Nacka Energi AB

Projekttid: 2020 - 2021

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektbeskrivning:

Projektet omfattade bland annat spårnära arbeten, jord- och berg-
schakt, grundläggningsarbeten, betongarbeten, montage av prefabelement, husbyggnation samt installationsarbeten.

Status:

Se fler
eller