Kv. Ekorrbäret, Sätra Gävle

Projektfakta

Slutkund: Gävle kommun

Projekttid: 2021-03 till 2021-12

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Objektet avser nybyggnad av lokalgator Kv Ekorrbäret, Gävle

Projektbeskrivning:

Omfattar byggnation av lokalgator, VA, dagvatten, el, belysning, fjärrvärme, optokanalisation och terrassering.

Status:

Se fler
eller