Söderhamnsporten Etapp 1

Projektfakta

Slutkund: Söderhamns Kommun

Projekttid: 2021 - 2022

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Projektbeskrivning:

Utförande av en cirkulationsplats till befintlig genomslagsgata
samt två lokalgator med en GC-väg. Arbetet innefattar även åtgärder i mark för
dagvattenhantering och justering av befintlig samt ny belysning.

Status:

Se fler
eller