Falkenbergska kvarnen, Faunapassage

Projektfakta

Slutkund: Västerås Stad

Projekttid: 2021-12 till 2023-03

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Markarbeten, spont och pålning.

Projektbeskrivning:

Västerås stad planerar att bygga om dammen och anlägga en faunapassage vid Falkenbergska kvarnen i centrala Västerås. Faunapassagen ingår som en del i ett EU-finansierat projekt, LIFE IP Rich Waters (LIFE15 IPE SE 015 Rich Waters) som syftar till att skapa fria vandringsvägar för fisk i Svartån. I anslutning till faunapassagen ska det anläggas ett trädäck samt en gång- och cykelväg ska förstärkas och breddas. Spontning/pålning i och vid Svartån (vatten) är några stora delar i entreprenaden.

Status:

Se fler
eller