Avabron

Projektfakta

Slutkund: Gävle kommun

Projekttid: 2022-03 - 2024-06

Entreprenadform: Totalentreprenad

Omfattning: Ny bro med anslutande vägar.

Projektbeskrivning:

Byggnation av ny bro över Testeboån med anslutande vägar. Projektet innefattar även VA, kabelarbeten, busshållplats, rivning av den gamla Avabron samt planteringar.

Status:

Se fler
eller