Gävlehov Västra

Projektfakta

Slutkund: Gävle kommun

Projekttid: 2022-11 -

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (generalentreprenad)

Projektbeskrivning:

Anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el och belysning.

Status:

Se fler
eller