Genomfart Hofors

Projektfakta

Slutkund: Trafikverket

Projekttid: 2022-01 till 2023-06

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: ca 45 miljoner kr

Projektbeskrivning:

E16 skall byggas om i sin helhet genom Hofors. Innefattar byggnation av två cirkulationsplatser, VA-arbeten, ny gatubelysning, kantstensarbeten, nya vägöverbyggnader, byggnation av två busshållplatser, urgrävning av svag undergrund, sanering av förorenade massor mm. Omfattande trafikanordningar med hänsyn till stor trafikmängd.

Status:

Se fler
eller