Donsö Hamnanläggning

Projektfakta

Slutkund: Göteborgs stad Trafikkontoret

Projekttid: 2022-10 till 2023-10

Entreprenadform: Utförandeentreprenad (generalentreprenad)

Omfattning: Nytt färjeläge

Projektbeskrivning:

Objektet avser kajbyte samt att ytan bakom kajen som idag används för vänthallar, cykelparkering, golfbilsparkering samt avlämningsplats för gods även kommer att rustas upp. Befintliga vänthallar och beläggning kommer bytas ut, nya cykelställ och nya linjer för parkering anordnas samt att ett väderskydd för gods anordnas. För att skapa ytterligare yta kommer en flytbrygga byggas där personfärjor kan lägga till. 

Status:

Se fler
eller