Engholmsbron Karlstad

Projektfakta

Slutkund: Karlstad kommun

Projekttid: 2021-09 - 2022-12

Entreprenadform: Totalentreprenad

Omfattning: Objektet omfattar ersättning av Engholmsbron som förbinder Hammaröleden, väg 236, med Lamberget med sin industri och Lambergshamnen. Bron går över Lambergskanalen som är en kanal mellan Lambergstjärnet och Vänern.

Projektbeskrivning:

Befintlig bro byggdes 1947 och påvisar skador som påverkar den långsiktiga bärigheten på bron. Anläggandet av ny bro innebär dels utrivning av befintlig bro och brofundament på land och i vatten, samt anläggande av ny bro och nya brofundament.

Status:

Se fler
eller