VA-utbyggnad, Sionsvägen

Projektfakta

Slutkund: Moravatten AB

Projekttid: 2022-07 - 2023-06

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Omfattning: Schakt och fyll för ledningar samt ny vägöverbyggnad.

Projektbeskrivning:

Projektet avser anläggande av kommunala vatten- och tryckspillvattenledningar
vid Vålan/Sionsvägen i Mora kommun, Dalarnas län. Syftet är att fastighetsägare vid Vålan (Färnäs) och Sionsvägen (Nusnäs) ska få tillgång till det kommunala VA-nätet vilket innebär en förbättring av närmiljön i området.

Status:

Se fler
eller