Vändspår Alingsås

Projektfakta

Slutkund: Trafikverket

Projekttid: 2017-11 - 2018-11

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Omfattning: Ny valvbro, byggnation av ny plattform

Projektbeskrivning:

Projektet innefattade förstärkning av en befintlig valvbro över Lillån för utbyggnad av dubbelspår, vändspår Alingsås. Moment som utfördes under entreprenaden var rivning av befintlig valvbro, grundläggning med RD-pålar och spont intill befintlig järnväg. Schakt och markarbeten för nytt brovalv och tillhörande påldäck. I en annan del av entreprenaden utfördes en breddning av befintlig GC-tunnel, byggnation av ny hiss inklusive stålbyggnad i glas, platsgjutna stödmurar, plattrambro samt hisschakt. På nya plattformen uppfördes ett nytt plattformstak i stål och betong samt räckesmontage längs hela nya plattformen. Tillhörande markarbeten samt utsmyckning av nya torget vilket innefattade plattsättning, asfaltering, trappor, L-stöd och granitmur.

Status:

Se fler
eller