Ny Järnvägsbro över Edbergån i Vallentuna, Frösunda

Projektfakta

Slutkund: Stockholms Lokaltrafik

Projekttid: 2020-06 tom 2020-09

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Spontning, Dubbning, smide, borrning av pålar och borrning av stag

Projektbeskrivning:

Grundläggning för ny järnvägsbro över Edsbergsån i Vallentuna.

Projektets omfattning: Dubbad spont med hammarband för åtkomst och schakt för nya brostöd.

Pålning av brostöd med borrade och dragförankrade pålar.

Status:

Se fler
eller