Utbyggnad industrilokal Tagenevägen 68

Projektfakta

Slutkund: Tidx Bygg

Projekttid: 2019-10

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Betongpålning

Projektbeskrivning:

Grundläggning av industrilokal.

Projektomfattning: installation av spetsbärande stödpålar i betong medeldjup på 28m totalt 1200m

Status:

Se fler
eller