Spontskärm Nynäs Lagun

Projektfakta

Slutkund: Nynas Raff. Nynäshamn

Projekttid: 2018-05-01 till 2018-10-01

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: 200 krönmeter spont med hammarband.

Projektbeskrivning:

Spontning av skyddsskärm i lagunen på Nynäs raffinaderi.
Sponten är av stål och sitter tvärs över lagunen för att skilja bottenmassor ifrån varandra. Ett hammarband har installerats i en nivå för att hålla sponten sammanverkande. Hela spontsträckan har installerats från stödbensponton. Sponten installeras i samband med att en omfattande sugmuddring utförts i samtliga laguner inne på området.

Status:

Se fler
eller