Oljehamnen Västerås

Projektfakta

Slutkund: Västerås Hamn

Projekttid: 2018-08-31 tom 2020-11-30

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Kajspont för ny krönbalk. En så kallad pilewall ca 180m lång spontdimension 406x12,5.

Projektbeskrivning:

Vi har utfört grundläggningsarbeten för ny ombyggnad av Energihamnen i Västerås. Kajsponten är bakåtförankrad med borrade stag samt förankrad med horisontella stag mot en ankarspont. Sponten installerades delvis från ponton.

En provisorisk pålbrygga ca 75m för åtkomst av vattenarbeten utanför hamnområdet.

Grundläggning med dragförankrade pålar till ny dykdalb rördimension 610x14mm.

Status:

Se fler
eller