Norra Servicekajen Kapellskär

Projektfakta

Slutkund: Stockholms Hamnar

Projekttid: 2018-09-01 till 2019-01-31

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Spont och stag för ny krönbalk.

Projektbeskrivning:

Den nya spontkajen är en utbyggnad av tidigare färjeläge. Den tidigare konstruktionen bestod av två betongkasuner med ca 30m inbördes avstånd. Westcon har utfört en spont som består av borrad och slagen spont. Så kallad Combiwall. Sponten består av två sträckor på ca 27m vardera mellan en betongkasun.
I projektet har vi nyttjat sänkhammarborrning för borrad spont och slagen spont med hjälp av spontvibro.
Sponten har bakåtförankrats med stag.
I projektet har vi också borrat stagförankring för ett nytt 75tons (SWL) pollarfundament.

Status:

Se fler
eller