Kajreparation Gävle

Projektfakta

Slutkund: Gävle kommun

Projekttid: 2020-06-30 till 2021-06-30

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Kajreparation 470 m

Projektbeskrivning:

På uppdrag av Gävle kommun har Westcon blivit tilldelade reparation av 470 meter spontkaj på Gavleåns södra sida nedströms Baggarevarvet samt förlängning av befintlig kajkonsol på Gavleåns norra sida. Arbetet med spontkajen omfattar delvis rivning av befintlig betong, pågjutning av ny krönbalk, VA samt markarbeten.

Status:

Se fler
eller