Järnvägsbro Skandiahamnen, Göteborg

Projektfakta

Slutkund: Trafikverket

Projekttid: 2017-09 - 2018-04

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Omfattning: Hamnbanan, Pölsebo-Skandiahamnen

Projektbeskrivning:

Byggnation av ny järnvägsbro samt påkörningsskydd som även omfattade bankpålar och RD-pålning intill befintlig järnväg.

Status:

Se fler
eller