Frykdalsbanan, etapp 1

Projektfakta

Slutkund: Trafikverket

Projekttid: 2017 - 2018

Start: 2017

Klart: 2018

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Mark, koportar, valvbro, servicevägar samt kanalisation.

Projektbeskrivning:

Kapacitetshöjande åtgärder Fryksdalsbanan Etapp 1 sträcka Kil – Sunne. Projektet innefattade fyra
stycken nya koportar under befintlig järnväg vid totalavstängning. Byggnation av totalt ca 20 km nya
servicevägar i anslutning till befintlig järnväg. Montage av stödmurar och förlängning av ny kanalisation
inklusive brunnar. Ny överbyggnad av befintliga vägar och plankorsningar.

Status:

Se fler
eller